سه ماهه دومین دوره

مهاجران به کسب و کار اینترنتی

تخفیف برای 10نفر اول

اعضای تیم آکادمی کریمی

تصویر محمد کریمی بنیان‌گذار و مدیر آکادمی کریمی

محمد کریمی

بنیان‌گذار و مدیر آکادمی کریمی

تصویر فاطمه محسنی کارشناس ارتباط با مشتریان

فاطمه محسنی

کارشناس ارتباط با مشتریان

تصویر مهسا سلطانی مدیر دیجیتال مارکتینگ

مهسا سلطانی

مدیر دیجیتال مارکتینگ آکادمی کریمی

تصویر سارا مهجوری ویدیو مارکتر و گرافیست

سارا مهجوری

ویدیو مارکتر و گرافیست