آموزش طراحی پس زمینه در کورل

در این قسمت از آموزش رایگان کورل دراو قرار است با استفاه از یک شکل هندسی مانند مستطیل و گرادیانت یک پس زمینه بسیار زیبا و حرفه‌ای طراحی کنیم