ترفند های ویدویی کورل دراو

ترفند های کورل دراو

زمانی که آموزش کورل دراو را شروع می کنیم و کمی جلو می رویم متوجه قدرت های جادویی کورل دراو می شویم. اما نکته جالب اینجاست که این نرم افزار قدرت های خیلی بیشتر از تصور ما دارد. ما در این بخش از آکادمی کریمی می خواهیم ترفند های کورل دراو را از صفر تا مراحل پیشرفته که گرافیست های حرفه ای در خارج ایران از آن استفاده می کنند آشنا کنیم. پس بیایید با هم کار را شروع کنیم.