آموزش طراحی وکتور در کورل دراو

در این قسمت از آموزش رایگان کورل دراو قرار است با یک دایره و یک خط، طراحی وکتورهای خیلی حرفه ای را یاد بگیریم